hibiscus menu

Hibiskus Skötsel

hibiscus by Yvonne Forsling

Hibiskus tycker om samma klimat som appellerar till människor så dessa tropiska plantor passar väl att odla inomhus. Att odla hibiskus i kruka är inte alltför svår om du följer några få väl beprövade råd. Krukodlad hibiskus kan bli mycket gammal, fyrtio år eller mer är inte helt ovanligt. Här följer en kort handledning i skötseln av hibiskus. Dessa tips är främst utformade för oss som bor i Norden för att möta de i många fall speciella förhållanden vi har att ta hänsyn till.

hibiscus President
Hibiscus rosa-sinensis 'President'

Placering

Hibiskus, som ju är en tropisk planta, behöver både ljus men framför allt värme för att trivas. De föredrar värme men inte hetta och måsta ha minst tre timmars direkt solljus varje dag för att stå i blom. Placera din planta i ett ljust fönster, helst söder eller väster, men ett österfönster kan också fungera. Se upp för kalla drag under den kalla årstiden eftersom det kan ge din hibiskus frostskador. På vintern behövs ofta extra ljus. Jag använder en lysrörslampa, så kallade lågenergilampor som kan skruvas in i en vanlig sockel fungerar utmärkt. För best resultat placerar du lampan så nära växterna som möjligt. Det kan vara klokt att skydda rötterna från alltför stark värme med ytterkrukor under sommarmånaderna.

Bevattning

Hibiskus tycker om vatten men inte att det står kvar på fatet. Jorden behöver torka upp mellan bevattningarna för att undvika rötskador på rötterna. Försäkra dig om att plantan absorberat allt vatten inom en halvtimme efter bevattningen. Var särskilt noga med detta vid sval placering, under +16C. På vinter är det speciellt viktigt att inte vattna med för kallt vatten. Jag vattnar då med varmt vatten, 36-40C. Känn med handen så det inte blir för hett.

Gödning

För att blomma rikligt kräver hibiskus gödning varje vecka under växtperioden mars-oktober. Flytande gödning kan ges vid varje bevattningstillfälle. Jag vattnar vanligen nio gånger med gödning och den tionde sköljer jag igenom jorden med rent vatten. Detta förhindrar saltöverskott i krukan. Gödsla aldrig uttorkade plantor - du kan skada rötterna. Se först till att jorden återfuktats ordentligt genom att placera krukan i en hink med cirka 5 cm vatten i botten. Bryt vattnets ytspänning genom att illsätta en skvätt diskmedel, det förbättrar vattnets egenskaper, det blir "blötare" och kan lättare tränga in i den torra jordklumpen. Låt plantan stå kvar i hinken en halvtimme och sätt sedan tillbaka den i ytterkrukan. Nu när jorden är fuktig kan du gödsla.

white hibiscus
Icke namngiven europisk hybrid

Välj en gödning med lågt fosfor värde: N (kväve) 6, P (fosfor) 2, K (kalium) 6, anses idealiskt. För mycket fosfor gör att hibiskus får många fina blad och få blommor. Hibiskus behöver spårämnen också, framför allt järn och magnesium. Substral Krukväxtnäring är ett utmärkt val. Blanda halv styrka och använd vid varje vattning. Komplettera gärna med Substral näringspinnar. De innehåller extra mycket järn vilket din hibiskus uppskattar.

hibiscus Van Houtten
Hibiscus rosa-sinensis 'Van Houtten'

Jord

Hibiskus vill ha en humusrik, inte alltför tung jord. Vanlig krukväxtjord av god kvalitet med inblandning av [löv]kompost är en idealisk bas. Jag blandar min egen av 1/3 grov torvmull (den för jordförbättring i trädgården är utmärkt), 1/3 komposterad bark och 1/3 komposterad kogödsel blandad med leca och vermikulit. Leca och andra fyllnadsmedel bör inte uppta mer än 10 % av den färdiga mixen. Planteringsjorden bör vara grovkorning snarare än fin. Var på din vakt mot jord som i huvudsak består av fin torv då den har en tendens att bli för kompakt vilket resulterar i dåligt luftade rötter

Omplantering

Hibiskus har ett bra rotsystem. Friska rötter är vita eller beige, fasta och lite knubbiga. Omplantering sker vanligen på våren i februari-mars. Det är inte ovanligt att man observerar rötter som sticker ut genom dräneringshålen på undersidan. När man försiktigt lossat och lirkat ut hela jordklumpen ur krukan kan man se hur rötterna lindat sig runt insidan av krukan. Dessa måste lossas på ordentligt och i förekommande fall kortas. Skär helt bort mörka eller sladdriga rötter. Det gör inget om en del rötter går av. är det väldigt mycket rötter kan en mindre rotbeskärning behöva göras. Plantera om i en storlek större kruka.

Beskärning

Den bästa tiden för beskärning av hibiskus är augusti-oktober, men vårbeskärning praktiseras av många med gott resultat. Beskärning utföres inte enbart för att få en jämnare planta utan också för att gynna knoppsättning då hibiskus blommar på årsskotten. Skapa en balanserad snygg planta genom att etablera 3-4 huvudgrenar. Dessa bör vara kraftiga och upprättväxande. Beskär 1/3 av huvudgrenarna och tag helt bort veka eller sidoväxande grenar. Vid omplantering kan du behöva putsa rötterna, så kallad rotbeskärning. Tag aldrig bort mer än 1/3 av rötterna. Det är bättre att vara för försiktig här än tvärtom.

Ohyra

hibiscus rosa-sinensis Anthene
Hibiscus rosa-sinensis 'Anthene'

Den absolut valigast ohyran på hibiskus som odlas i torr lägenhetsluft är Spinn. Effektivaste sättet att bli av med dem är att duscha plantan med ljummet vatten, stark stråle, minst en gång i veckan. Se framförallt till att nå undersidan på bladen. Att spraya dagligen med vatten kan också vara till nytta. Bladlöss kan behandlas på liknande sätt. Vid svåra angrepp kan såpvatten eller insektsmedel användas. Notera att den aktiva beståndsdelen Imidacloprid i insektsmedlet Provado (Provado Insektspinnar, Provado Insektsspray och Provadoplus Insektsspray från Bayer) gynnar förökningen av spinnkvalster - det får dem att trivas bättre än någonsin!

hibiscus liliiflorus
Hibiscus liliiflorus

Gula Blad

Alla hibiskus får gula blad då och då. Enstaka gula blad betyder i allmänhet bara att bladen är gamla och gjort sitt. Om din planta har många gula blad är den stressad av någon orsak. Plantstress förorsakas vanligen av kraftiga klimatväxlingar, torka eller ohyreangrepp, speciellt spinn.

Knoppfällning

Ramlar knopparna av beror ofta på bristande vattning eller svåra ohyreangrepp. Vissa sorter med dubbla blommor tappar knoppar lättare än andra, varför vet man inte. Att se upp med: En hibiskus i knopp ska inte vändas för då faller knopparna nästan garanterat av. Om man önskar vända sin hibiskus för att få en jämnare planta bör den inte vändas mer än 1/4 varv varje vecka om plantan är i knopp.

Notera: Ovanstående tips bör ses enbart som rådgivande och ävensom informationen sökt så långt som möjligt vara riktig tar författaren inte på sig ansvaret för några negativa resultat som kan ha uppstått av att följa dem.

FöRöKNING AV HIBISKUS: FRåN FRö -->