hibiscus menu

Hibiskus Introduktion

hibiscus by Yvonne Forsling

Hibiskus - redan namnet målar upp en bild av tropiskt solsken, djupblått stillahavsvatten och färgsprakande blommor. Visserligen stämmer detta utmärkt på den vida berömda rosenhibiskusen men släktet, som består av cirka 250 olika arter, innehåller inte enbart tropiska arter utan släktet finns representerat på alla kontinenter utom Antarktis. Till och med lilla Sverige har en egen hibiskus, Timvisaren (Hibiscus trionum). Variationen är stor då det finns både ettåriga sommarblommor, perenner, buskar och små träd i släktet. Gemensamt för dem alla är kortvariga 5-bladiga blommor, de flesta är öppna endast en dag eller två, med utpräglade ståndare och flikiga blad med bladskaft. Vi ska här koncentrera oss på en liten del av detta släkte som av botanisterna kallas Lilibiscus.

Lilibiscus består av en grupp frostkänsliga hibiskusbuskar som hör hemma i Stilla Havets och Indiska Oceanens kustområden, ungefär mellan Afrikas östkust och Hawaii. Gruppen innehåller runt dussintalet arter, alla med färgglada blommor, som gärna låter sig korsas med varandra. Det är inte känt hur de olika arterna uppstod då ingen gemenensam urart av lilibiscus ännu upptäckts.

Tropisk Hibiskus är en Lilibiscus!

Den dubbla röda är den första hibiskusen av lilibiscusgruppen som nådde västvärlden. Det är denna sort Rumphius (Georg Eberhard Rumpf, 1628 - 1702) och van Rheede (Hendrick Adriaan van Rheede tot Draakenstein, 1637 - 1692) beskrev, fast ingen vet om de sände växtmaterial till Europa, och Linné (Carl von Linné, 17071778) namngav baserat på herbariumexemplar. Andra lilibiscusarter med enkla (5 kronblad) blommor var på den tiden okända i Europa.

Ingen vet om hibiskusen verkligen stammar från Kina som dess latinska namn, Hibiscus rosa-sinensis, (rosa-sinensis = kinesisk ros) antyder. En del säger att hibiskusen stammar från Indien, andra Malaysia eller någon av de många öarna i Indonesien. Säkert är att den funnits i Europa i sekler. Säkert är att Hibiscus rosa-sinensis är en tropisk planta som vi nordbor endast kan odla inomhus. Tursamt nog för oss så är hibiskus en utmärkt krukväxt som trivs i normal rumstemperatur och ovanför ett varmt element på vintern, då det nästan verkar behöva mer värme än ljus.

Artförvirring

Den dubbla röda var den fösta arten som identifierades, detta är mycket viktigt, kom alla hybrider mellan den och andra lilibiscusarter att kallas H. rosa-sinensis och även deras avkomma. Detta betyder inte att H. rosa-sinensis inte är artäkta precis som H. liliflorus eller H. arnottianus. Det betyder enbart att en hybrid mellan H. rosa-sinensis och H. liliiflorus listas som H. rosa-sinensis eftersom den arten var first namngiven 1753 under Linnés allmänt vedertagna system. Eller, för att illustrera detta, en korsning mellan H. arnottianus (botaniskt namn 1854) och H. liliiflorus (botanisk namn 1785) kallas H. liliiflorus. Men, om du korsar denna H. liliiflorus hybrid med H. rosa-sinensis så kommer den nya hybriden att kallas H. rosa-sinensis även då den egentligen är en H. rosa-sinensis x arnottianus x liliiflorus. Det förenklar saken betydligt att namnge varianter som uppkommit genom korsningar. Dessa hybridnamn känns igen på de enkla citattecken som omger dem, t.ex. H. rosa-sinensis 'Brilliant'.

Meningen med denna hemsida är att vara en introduktion för de som vill odla tropisk hibiskus innomhus. även om mycket av råden för skötseln av hibiskus i kruka är allmängiltiga, så är det min önskan att i först hand tala om hibiskusodling innomhus i en vanlig lägenhet eller hus. För information om odling i växthus och krukodling utomhus refererar jag till länksidan.

Jag hoppas du kommer att gilla ditt besök. Kom snart tillbaka!
Yvonne Forsling

Illustrationer (från toppen):
Hibiscus rosa-sinensis - Histoire Universelle du Regne Vegetal av Pierre Joseph Buchoz, 1772
Hibiscus liliiflorus - Loddiges Botanical Cabinet 1819, 'Hibiscus liliiflorus'
Tidig hibiskus hybrid - The Botanist 1837, 'Mr. Telfair's Hibiscus'

SKÖTSEL -->